PRZYSZŁOŚĆ

Podejmujemy dzisiejsze wyzwania, jednocześnie tworząc innowacyjne projekty na przyszłość.
Wygląda na to, że wzrost zapotrzebowania na usuwanie oparów będzie kontynuowany na całym świecie, dając producentom, którzy mają wystarczającą wizję, pewność inwestowania w zasoby w celu opracowania nowych produktów i funkcji, które podważą konwencję i podniosą poprzeczkę w świecie usuwania oparów.

Technologia inteligentnych filtrów

Technologia inteligentnych filtrów BOFA współpracuje z iQ, aby zapewnić wydajność filtra.
Wykorzystując sprawdzoną technologię RFID, każdy inteligentny filtr ma unikalnie kodowaną, nieusuwalną etykietę, która pozwala systemowi operacyjnemu iQ ustalić autentyczność i przydatność zastosowanego filtra. Technologia inteligentnych filtrów zapewnia użytkownikowi końcowemu dodatkową gwarancję bezpieczeństwa, że korzysta z zastrzeżonego filtra, dopasowanego do swojej jednostki odciągowej.
Image
Image

DeepPleat DUO ze zintegrowanym łapaczem iskier

Ten nowy filtr wstępny DeepPleat DUO ma zintegrowaną skrzynkę przeciwiskrową wbudowaną w podstawę, działającą jako zabezpieczenie, chroniąc materiał filtracyjny przed iskrami, które mogły powstać podczas procesu nakładania warstw. Ten filtr jest zgodny z W3, spełnia niemiecką normę branżową i może mieć zastosowanie do innych norm.