BEZPIECZEŃSTWO

Zapewniamy bezpieczne i zgodne z przepisami miejsce pracy.

Wszystkie firmy - duże lub małe - mają prawny obowiązek zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy swoim pracownikom.
Oznacza to utrzymanie miejsca pracy wolnego od pyłu i dymów poprzez usuwanie cząstek stałych, kropelek cieczy (zwykle aerozoli lub mgiełek) oraz pary lub gazów (dymów). Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ konsekwencje zdrowotne dla osób pracujących w niebezpiecznym środowisku mogą być znaczące i trwałe.

Każdego roku około 12 000 zgonów jest spowodowanych chorobami układu oddechowego, z czego około dwie trzecie to choroby związane z azbestem lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Choroby płuc związane z pracą (zawodowe choroby układu oddechowego) obejmują azbestozę, krzemicę, POChP, astmę, rozedmę i raka płuc.

Usuwanie oparów jest ważne

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na produktywność siły roboczej jest znaczny, ale problemy rozprzestrzeniają się dalej: koszty opieki zdrowotnej i wypłaty ubezpieczenia społecznego, wpływ na codzienne życie jednostki; drogie procesy sądowe; szkody dla reputacji firm, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków prawnych i moralnych.
Nasz personel techniczny współpracuje z klientami i organami branżowymi w celu podnoszenia świadomości na temat potrzeby wydobywania oparów i ryzyka związanego z ignorowaniem ich.

Rodzaje szkodliwych oparów i ich wpływ na organizm

Opary i pyły są wytwarzane przy różnego rodzaju procesach przemysłowych i podczas obróbki różnych materiałów.
Powstają one podczas kodowania laserowego i atramentowego na opakowaniach żywności i farmaceutyków, lutowania w elektronice, spawania, cięcia i grawerowania laserowego, natryskiwania, drukowania, ręcznego i zmechanizowanego szlifowania… oraz wielu, wielu innych.
Niezależnie od branży pomożemy Ci ocenić potencjalne ryzyko związane z powietrzem w Twojej firmie i doradzimy najlepsze rozwiązanie.
Zanieczyszczenia w powietrzu występują w różnej formie, ale niektóre z nich mogą być szczególnie szkodliwe. Mogą wywoływać bóle głowy, podrażnienie oczu i problemy skórne, uszkodzenie układu oddechowego, astmę zawodową, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i raka.

Rodzaje zanieczyszczeń w powietrzu

Nie wszystkie zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu powodują szkody, ale pracodawcy mają prawny obowiązek oceny ryzyka dla zdrowia, wynikającego z procesów przemysłowych i obróbki materiałów. Pomożemy Ci ocenić potencjalne zagrożenie oraz wprowadzić odpowiedni system ekstrakcji.

Cząstki stałe


Cząstki mniejsze niż 0,5 mikrona zostają w większości usuwane wraz z wydechem, lecz jeśli są rozpuszczalne mogą dostać się do krwiobiegu lub do jamy opłucnej. Cząsteczki o wymiarach od 1 do 3 mikronów mogą przenikać do pęcherzyków płucnych i powodować poważne problemy z oddychaniem.

Nanocząstki


Uważa się, że nanocząstki (od 1 do 100 nanomikronów) mogą przechodzić przez ścianę płuc i osadzać się w jamie opłucnej, skąd nie da się ich rozproszyć. Nanocząstki mogą przenosić złożone substancje chemiczne, co pociąga za sobą niekorzystne reakcje organizmu.

Włókna respirabilne


Włókna są uważane za bardziej niebezpieczne niż cząstki, ponieważ mają większą tendencję do osadzania się w oskrzelach i pęcherzykach płucnych. Trudniej też usunąć je z dróg oddechowych poprzez odruch kaszlu.

Normy prawne

Istnieją trzy główne obszary prawodawstwa dotyczące filtrowania powietrza:
  • - bezpieczeństwo systemu odciągowego (odpowiedzialność producenta),
  • - bezpieczeństwo pracownika (odpowiedzialność pracodawcy),
  • - unieszkodliwianie niebezpiecznych odpadów wychwyconych przez system filtrujący (odpowiedzialność użytkownika końcowego).
Image