REGULAMIN SKLEPU

Polityka prywatności

I. WARUNKI OGÓLNE
Sklep internetowy https://www.filtrybofa.com/ (zwany dalej Sklepem) umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
Sklep prowadzony jest przez firmę: Systemy filtrujące Arkadiusz Guzicki, Bogatki 10A 02-837 Warszawa
NIP: 1230845262, REGON 014960798
email: biuro@filtrybofa.com
telefon: +48 22 428 17 48
nr rachunku bankowego: 18 1140 2004 0000 3112 0675 9627
Adres do korespondencji jak wyżej.
Zakup w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień
Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Kupuję i płacę”.
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 11: 00, w soboty, niedzielę oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Systemy filtrujące Arkadiusz Guzicki zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
Ceny towarów znajdujących się w Sklepie podane są w euro (EUR).
Ceny podane nie zawierają VAT ani kosztów przesyłki.
Sklep na zakupiony towar wystawia paragon lub fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie wypełnić dane firmy lub osoby.
Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową, możliwe jest też odebranie towaru osobiście.

III. Metody płatności
Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
Przelew bankowy (przelew z konta na konto).
Płatność przy odbiorze w siedzibie Sprzedającego (tylko gotówką).

IV. Prawo odstąpienia od umowy
Wzór formularza odstąpienia od umowy (wypełniany i odsyłany w wersji papierowej lub elektronicznej tylko wtedy gdy chcesz odstąpić od umowy)
Niniejszym informuję, że wycofuję się z umowy sprzedaży następujących towarów: ……..
Data zamówienia (*) / odbioru (*),
Nazwa odbiorcy,
Adres odbiorcy,
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej), Data
(*) Niepotrzebne skreślić. Formularz możesz odesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@filtrybofa.com lub na adres: Systemy filtrujące Arkadiusz Guzicki, Bogatki 10A 02-837 Warszawa
Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Okres karencji wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy nas poinformować Systemy filtrujące Arkadiusz Guzicki, Bogatki 10A 02-837 Warszawa, biuro@filtrybofa.com, +48 22 428 17 48) o wycofaniu się z tej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub e-mailem).
Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dokonamy zwrotu przy użyciu tych samych środków płatniczych, jak w początkowej transakcji, chyba, że wyraźnie uzgodniono inaczej. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania. Towary prosimy odesłać bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Kupujący jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi, do wysokości pozwalającej przywrócić im pierwotny charakter.

V. Reklamacje
Jeżeli otrzymałeś/otrzymałaś niewłaściwą, niekompletną lub niepełnowartościową przesyłkę napisz na adres: biuro@filtrybofa.com.
Aby usprawnić rozpatrzenie Twojej reklamacji, prosimy o przesłanie opisu wady lub usterki oraz zdjęcia produktu.
Na wszystkie wiadomości odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30. Odpowiedź przesyłamy w ciągu 1-3 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach termin może ulec wydłużeniu, ale odpowiedź na pewno otrzymasz do 14 dni od otrzymania przez nas Twojej wiadomości.

VI. Zwroty
W ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki masz prawo odstąpić od umowy i zwrócić zakupione produkty bez podania przyczyny. Produkty nie powinny nosić śladów użytkowania czy uszkodzeń. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie przesyłki zwrotnej, żeby zawartość nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku zniszczeń lub widocznych śladów użytkowania produktu, kwota zwrotu może zostać obniżona.
Jeśli chcesz zwrócić zakupiony towar prosimy o poinformowanie nas o tym w dowolnej, dogodnej dla Ciebie formie. Możesz w tym celu skorzystać z formularza zwrotu. Wypełniony i wydrukowany dokument możesz dołączyć do przesyłki zwrotnej.
Dane adresowe do zwrotu:
Systemy filtrujące Arkadiusz Guzicki, Bogatki 10A 02-837 Warszawa
email: biuro@filtrybofa.com
telefon: +48 22 428 17 48
W przypadku zwrotu koszty odesłania produktu leżą po Twojej stronie.
Pieniądze zwracamy w tej samej formie, w której została dokonana płatność w terminie do 14 dni od momentu dostarczenia do nas zwracanych produktów – czas ten może się wydłużyć w przypadku opóźnienia w zwrocie produktu.

VII. Zasady wysyłki zamówionego towaru
Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki. Zalecamy zakup kilku produktów w jednym koszyku, aby uniknąć powielania kosztów transportu.
Towar do wysyłki jest odpowiednio opakowany i zabezpieczony. Prosimy o sprawdzenie przy otrzymaniu przesyłki, czy nie została naruszona podczas transportu.
Przesyłki pobraniowe wysłane do Systemy filtrujące Arkadiusz Guzicki nie będą odbierane.
Stan realizacji zamówienia i przesyłki: Jeśli podczas zamówienia założyłeś konto – status sprawdzisz po zalogowaniu się. Jeśli nie zakładałeś konta – napisz do nas maila aby sprawdzić stan realizacji zamówienia (podając numer zamówienia).

VIII. Dane osobowe i polityka cookies
Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności.

IX. Postanowienia końcowe
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującą, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2023.