TECHNOLOGIA SYSTEMOWA

Technologia odwróconego przepływu powietrza

Funkcja odwróconego przepływu powietrza powoduje spadek prędkości i zmianę kierunku powietrza. Większe cząstki spadają ze strumienia powietrza do komory wyrzutowej filtrów. Przy mniejszej ilości cząstek dostających się do medium filtracyjnego żywotność filtra znacznie się wydłuża. Zanieczyszczone powietrze wchodzące do komory wyrzutu jest przeciągane pionowo przez filtry.
Image
Image

Opatentowana technologia

Inwestujemy w innowacje i jesteśmy dumni z naszych produktów i technologii. Nasze systemy obejmują wiele funkcji projektowych chronionych prawem autorskim patentowym, projektowym i znakiem towarowym.
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić naszą własność intelektualną i integralność, abyś mógł cieszyć się spokojem wynikającym z inwestycji w nowoczesną i oryginalną technologię BOFA.

Inteligentny system operacyjny (iQ)

Nasz chroniony patentem, wielokrotnie nagradzany inteligentny system operacyjny (iQ) działa na dwóch różnych poziomach: operatorzy korzystają z łatwości obsługi i przejrzystości informacji w czasie rzeczywistym; system zaś zapewnia pamięć podręczną danych analitycznych. Pozwala to użytkownikowi na dokonanie ewaluacji, dzięki możliwości pobrania danych operacyjnych i tych dotyczących wydajności. Co najważniejsze, minimalizuje ryzyko kosztownych przerw w produkcji spowodowanych nieplanowanymi zmianami filtrów.
Informacje o wydajności systemu, takie jak stan filtra, temperatura czy przepływ powietrza są łatwo dostępne i analizowane lokalnie lub zdalnie z danych pobranych przez USB.
Image
Image

iQ2 - Nowa generacja odciągów spalin

Ogromny sukces unikalnego inteligentnego systemu operacyjnego BOFA (iQ) spowodował skokową zmianę w technologii usuwania oparów. Podnosi on parametry wydajności i bezpieczeństwa na nowy poziom, a także zapewnia minimalizację czasu przestoju i kosztów utrzymania.
iQ2 opiera się na tym samym, znacznie zwiększając listę korzyści dla sprzedawców i użytkowników. Łączy sprawdzoną w terenie niezawodność iQ z szeregiem nowych i wysoce zaawansowanych ulepszeń funkcji, w tym łącznością z protokołem Fieldbus; obustronną komunikacją i kontrolą; oraz technologią inteligentnych filtrów.